Tuyển dụng KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang cần tuyển dụng vị trí: KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mô tả công việc:

 • Tiến hành phân tích tài chính của Công ty nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu
 • Hoạch định các chiến lược tài chính của Công ty
 • Đánh giá các chương trình hoạt động trên phương diện tài chính
 • Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.
 • Duy trì khả năng thanh khoản và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Công ty.
 • Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
 • Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của Kế toán trưởng, Phòng Kế toán, , ngân quỹ … trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn Công ty.
 • Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Doanh nghiệp nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
 • Đảm bảo rằng các loại tài sản của Doanh nghiệp được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.
 • Trực tiếp quản lý điều hành chỉ đạo mọi hoạt động của phòng kế toán.
 • Hoạch định, thực hiện, kiểm soát quản lý tài chính phù hợp với chiến lược, chính sách và hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty.
 • Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch tài chính – kế toán của công ty.
 • Tập hợp các chi phí để xác định kết quả lãi – lỗ khi kết thúc kỳ kế toán, ghi chép sổ cái, lập bảng cân đối kế toán và các báo cáo tài chính khi kết thúc niên độ kế toán. Ngoài ra phụ trách và kiểm tra một số báo cáo cũng có liên quan đến P. kế toán kể cả báo cáo điều tra, ước tính, kiểm tra sự chính xác , trung thực của các báo cáo trước khi trình Giám đốc ký duyệt.
 • Quản lý công nợ chặt chẽ, tổ chức thực hiện thanh toán, kết toán tiền hàng đúng hạn, nhanh chóng, ngăn ngừa tình trạng bị chiếm dụng vốn, không để thất thoát tài sản

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm Kế toán trưởng hoặc vị trí tương đương tại các doanh nghiệp qui mô trên 100 nhân sự
 • Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán tài chính, có chứng chỉ Kế toán trưởng
 • Chịu được áp lực cao, trách nhiệm cao, và luôn linh hoạt xử lý

Chính sách nhân sự dành cho nhân viên công ty: Xem chi tiết tại đây

Quyền lợi:

 • Các chế độ theo đúng Luật lao động
 • Các chế độ phúc lợi của Công ty (hiếu hỉ, sinh nhật, ốm đau,…)
 • Thưởng các ngày Lễ và theo phát triển kinh doanh của Công ty

Liên hệ:

Văn phòng Công ty CP ĐTXD Vịnh Nha Trang

12B Hùng Vương, p Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 3522 592 (ext: 139)

Email: tuyendung@nhatrangbayinvest.vn