10/06/2020

TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN XÂY DỰNG

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang cần tuyển Kế toán xây dựng – Làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa Mô tả công việc: Theo […]
02/06/2020

Tuyển dụng Kế toán trưởng

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang cần tuyển Kế toán trưởng – Làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa Mô tả công việc: […]
02/06/2020

Tuyển dụng Giám đốc Marketing

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang cần tuyển dụng Giám đốc Marketing – Làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa Chức năng: Tham mưu […]
27/05/2020

Tuyển dụng nhân viên pháp chế

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang tuyển dụng Nhân viên pháp chế làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa. Mô tả công […]