gioi-thieu-anh-001

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Vịnh Nha Trang là một Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành. Hiện nay Vịnh Nha Trang đang xây dựng và phát triển hệ sinh thái vững mạnh dựa trên 4 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi:
  • Bất động sản
  • Nông nghiệp
  • Năng lượng mặt trời
  • Giáo dục

TẦM NHÌN SỨ MỆNH