Tuyển dụng Kế toán trưởng

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang cần tuyển Kế toán trưởng – Làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa

Mô tả công việc:

 • Hoạch định, kế hoạch, thực hiện, kiểm soát quản lý tài chính – kế toán phù hợp với chiến lược, chính sách và hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Đánh giá các chương trình hoạt động trên phương diện tài chính
 • Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.
 • Duy trì khả năng thanh khoản và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho Công ty.
 • Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
 • Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của Doanh nghiệp nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
 • Đảm bảo rằng các loại tài sản của Công ty được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.
 • Trực tiếp quản lý điều hành chỉ đạo mọi hoạt động của phòng kế toán
 • Tập hợp các chi phí để xác định kết quả lãi lỗ khi kết thúc kỳ kế toán, ghi chép sổ cái, lập bản cân đối kế toán và các báo cáo tài chính khi kết thúc nieen độ kế toán. Ngoài ra phụ trách và kiểm tra một số báo cáo cũng có liên quan đến P. kế toán kể cả báo cáo điều tra, ướt tính, kiểm tra sự chính xác , trung thực của các báo cáo trứơc khi trình Giám đốc ký duyệt.
 • Quản lý công nợ chặt chẽ, tổ chức thực hiện thanh toán, kết toán tiền hàng đúng hạn, nhanh chóng, ngăn ngừa tình trạng bị chiếm dụng vốn, không để thất thoát tài sản

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán tài chính
 • Kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương tại các dự án xây dựng , bất động sản
 • Chịu được áp lực và sự thay đổi liên tục phù hợp.
 • Chủ động kết nối với các bộ phận liên quan.

Quyền lợi:

Chế độ Bảo hiểm đầy đủ theo qui định nhà nước

Thưởng lễ theo qui định, theo kế hoạch kinh doanh và các chế độ hiếu hỉ

Chính sách nhân sự, vui lòng xem tại đây

Vui lòng liên hệ: [email protected]

Hoặc 0258 352 9999 (ext 733) hoặc VP Panorama tại số 12B Hùng Vương, p Lộc Thọ, Nha Trang.