Thông báo: Quy chế Quản lý Vận hành và Khai thác Kinh doanh tòa nhà Panorama

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang xin gửi đến Quý Chủ sở hữu Tự doanh, Lưu trú căn hộ du lịch tại tòa nhà Panorama Nha Trang về một số nội dung về “Quy chế Quản lý Vận hành và Khai thác Kinh doanh tòa nhà Panorama”.

Quý Chủ sở hữu vui lòng xem chi tiết tại ảnh được đăng trong bài viết

Trân trọng cảm ơn!